Sign up for our newsletter!

Your email address:

Enhanced Drilling leverer rekorddyp RMR®-løsning på norsk sokkel

Enhanced Drilling bekrefter sin lederposisjon innen Riserless Mud Recovery-teknologi og -tjenester ved å levere den dypeste RMR®-løsningen på norsk sokkel per dags dato til en av markedets største operatører.

Operatøren har inngått en fireårig kontrakt med Enhanced Drilling for levering av tjenestene RMR® Riserless Mud Recovery (avbildet) og CTS Cuttings Transportation System på norsk sokkel.

RMR® har blitt benyttet på over 220 brønner siden teknologien først ble tatt i bruk i 2003. I dette prosjektet vil RMR® bli anvendt på 890 meters vanndyp.

– Vi har levert både RMR® og CTS på norsk sokkel til denne kunden tidligere, og at operatøren nå inngår kontrakt med oss på det dypeste RMR®-prosjektet i området per dags dato vitner klart om kvaliteten på teknologien vår og på vår ekspertise, sier Svein Egil Steen, Vice President for Europa, Enhanced Drilling.


Lang erfaring

– Siden lanseringen av RMR® i 2003 har vi jobbet med å videreutvikle utstyr, tjenester og operasjonell praksis. I løpet av de siste 11 årene har vi boret mer enn 220 sikre og vellykkede brønner med RMR®, og har dermed lang erfaring og svært god ekspertise på området. Jeg er veldig glad for at denne operatøren igjen setter sin lit til Enhanced Drilling, sier Svein Egil Steen.


Sikkerhet i høysetet

RMR® frakter boreslam og -kaks tilbake til riggen på en sikker og innovativ måte, uten utslipp til havbunnen. Dette muliggjør bruk av vektet boreslam under boring av topphullsseksjoner, noe som gjør denne viktige operasjonen sikrere og raskere, samtidig som miljøinnvirkningen begrenses til et minimum.

CTS på sin side lar operatører frakte borekaks, slam, sement, leire og annet avfall fra topphullsboringen vekk fra brønnområdet slik at det holdes rent. Teknologien gjør det dermed mulig å bore i særlig miljøfølsomme områder. Til sammen har RMR® og CTS blitt brukt på over 600 brønner.

Fireårskontrakten trådte i kraft i slutten av november 2014 og løper ut 2018 med opsjoner på forlengelse.

I tillegg til RMR® and CTS, tilbyr Enhanced Drilling MPD-systemet EC-Drill® (brukt av Statoil på Troll-feltet og i Mexicogulfen) og MPC (Managed Pressure Cementing) for kontrollering av trykk under sementering.

Enhanced Drilling, som har sitt hovedkontor på Straume utenfor Bergen, endret navn fra AGR Enhanced Drilling i april i fjor. Navneendringen skjedde som følge av selskapets utfisjonering fra AGR Group i 2013.

___

Enhanced Drilling leverer nyskapende tekniske løsninger og tjenester til den globale offshoreindustrien. Selskapet har kontorer og anlegg i Norge, Australia, Malaysia, Aserbajdsjan, Canada, Storbritannia og USA. For mer informasjon, vennligst besøk vår nettside www.enhanced-drilling.com, eller kontakt:

David Hine
CEO
+47 959 74 682
dahi@enhanced-drilling.com

Lee Meredith
Strategic Communications Manager
+47 900 24 913
leme@enhanced-drilling.com

Last ned pressemelding (pdf)
Download press release in English (pdf)

Press contact

All media inquiries should be directed to VP HSEQ & Delivery/General Manager Mark Henskens.

Mobile: +47 91 10 16 43

Email: mahe@enhanced-drilling.com


Webdesign & CMS from Argo Internett AS